Stvaranje povoljnijeg okruženja za ponovnu upotrebu oduzete imovine u društvene svrhe kroz sudjelovanje civilnog društva u BiH

X