Svjetski dan nevladinih organizacija

Sretan nam naš dan, 27. februar

Svjetski dan nevladinih organizacija je prilika da valorizujemo i promovišemo važnu ulogu koju organizacije imaju u razvoju društva, zaštiti i borbi za ljudska prava, demokratiju i unapređenje uslova za dostojanstven život.

U svijetu postoji na nekoliko miliona nevladinih organizacija, samo u našoj zemlji ih ima više od 25 000 hiljada. Veliki broj organizacija civilnog društva je osnovano radi ispunjenja plemenite misije a sve u interesu krajnjih korisnika.

Krizne situacije su dobar pokazatelj koliko su nevladine organizacije važne, fokusirane na rješavanje problema i saniranje štete, uz brzo reagovanje i direktnu pomoć ugroženim osobama i područjima. Nerijetko, organizacije budu i prve koje reaguju i pruže osnovnu pomoć i ruku podrške.

Ipak, čini se da javnost brzo zaboravlja požrtvovani odnos organizacija prema zajednici, njihve napore na terenu i često generaliziraju stavove o organizacijama vodeći se iskustvom ili primjerom onih koji plemenitu misiju zloupotrijeme.

Danas, više nego ikada je važno braniti i promovisati osnovne vrijednosti civilnog sektora, uloge organizacija i naglašavati sve pozitivne primjere i uspjehe koje bilježe organizacije u našoj zemlji.

Svake godine Evropska unija nglasi kako su organizacije civilnog društva ključni partner u osmišljavanju i provođenju javnih politika te da će EU uvijek promovisati saradnju vladinog i nevladinog sektora koja je preduslov za stabilan i prosperitetan rast države i društva.

Historijski aspekt

Nevladn sektor je desetljećima predvodnik društvenih pokreta i promjena, okidač je za temeljne ali i bolne promjene koje država često odgađa, što je inspirisalo mladog filozofa i aktivistu Marcis Liors Skadmanisa da na Forumu nevladinih organizacija Baltičke regije, 17.4.2010. godine predloži ustanovljavanje Svjetskog dana nevladinih organizacija. Nakon usvojenog prijedloga bilo je potrebno nekoliko godina da se podigne svijest o važnosti ovog datuma i njegovog obilježavanja u mnogim zemljama.

Cilj ustanovljavanja Svjetskog dana nevladinih organizacija je da se ispiriše javnost da se aktivnije poveže sa nevladinim sektorom i da se osigura nezavisan rast među organizacijama i javnosti.

#WorldNGOday #27Feb #CPCDba

X