TAG-Tehnička savjetodavna grupa za žene u politici

TAG: mentoring, žene, liderstvo je projekt koji za cilj ima da kroz edukativne radionice i praktičan rad formira tehničku savjetodavnu grupu za podršku ženama u politici. CPCD je 2014. organizovao niz treninga za članice grupe s namjerom da osigura najbolje moguće znanje iz oblasti političkog sistema BIH, rodne ravnopravnosti te političke kampanje

TAG: mentoring, žene, liderstvo je zamišljen kao projekt s ciljem da že pruži priliku da steknu osnovna znanja i vještine koje bi im omogućile da daju kvalitetniju podršku kandidatkinjama na izborima, aktivno se uključe u politički život Bosne i Hercegovine te da kroz edukativne radionice i praktičan rad motiviraju žene u svojim lokalnim zajednicama za aktivnije učešće u politici.

TAG grupu čini 38 mladih liderki koje su pružale tehničku podršku i asistenciju u toku predizborne kampanje na Opštim izborima 2014. za 40 političarki iz 12 političkih partija te održale 14 radionica u gradovima širom BiH.

CPCD je organizovao niz treninga za članice grupe s namjerom da osigura najbolje moguće znanje iz oblasti političkog sistema BiH, političkog marketinga, odnosa s medijma, korištenja modernih tehnologija, rodne ravnopravnosti te političke kampanje. Nakon što su prošle niz treninga i edukacija iz navedenih oblasti, članice TAG grupe su stečena znanja prenosile na žene iz svojih lokalnih zajednica čime su gradile temelje za podizanje svijesti o prioritetima žena koje izlaze na izbore kao glasačice te ukazivale na važnost solidarnosti među ženama. Tokom 2014. godine održan je skup pod nazivom „Ženska alijansa“ na kojoj su učestvovale uspješne žena u političkom, akademskom, civilnom, umjetničkom te poslovnom sektoru

Neizostavno je napomenuti i to da je TAG grupa i nakon završetka projekta nastavila aktivno raditi na edukaciji svih onih žena koje su odabrale ovaj poziv čime su se stvorili preduslovi za širenje uticaja u lokalnim zajednicama koje imaju ove liderke. TAG grupa je i tokom 2016. godina nastavila sa mnogobrojnim aktivnostima kroz projekat „Politika iz mog džepa“ organizujući edukativne aktivnosti na temu budžetiranja u lokalnim samoupravama za žene iz pet gradova širom BiH. Na ovaj način TAG grupa je pripremala glasačice i kandidatkinje na Lokalnim izborima 2016. za rasprave o budžetu podižući njihove kapacitete za diskutovanje o različitim temama koje se tiču javnog dobra u njihovim lokalnim zajednicama.

X