Erna Merdić Smailhodžić

Drago mi je da u Bosni i Hercegovini raste osviještenost o mogućnostima koja nam se nude putem EU fondova, a dokaz tome je i Akademija koju organizira CPCD. Akademija je jedinstvena ovog tipa u našoj državi, s obzirom da nudi program koji je sveobuhvatan, detaljan i u trajanju od nekoliko mjeseci te polaznici zaista mogu da usvoje neophodno znanje. Polaznicima je omogućena trenutna primjena stečenog znanja, zahvaljujući brojnim praktičnim i aktuelnim primjerima koji se obrađuju tokom nastave

X