Tražimo pojačanje! Potrebno nam je 5 novih osoba u našem timu!

OGLASI ZA POSAO

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) je neprofitna organizacija osnovana 1996. godine u Sarajevu, a djeluje na području cijele BiH i regije zapadnog Balkana kroz pružanje kvalitetnih programa i usluga organizacijama, medijima, poslovnom sektoru, vlastima, građanima/kama i poticanje njihove međusobne saradnje i umrežavanja.

U zadnjih 25 godina CPCD se etablirao kao organizacija koja jača kapacitete organizacija i samog civilnog društva pružajući tehničku, savjetodavnu, zagovaračku i grant podršku.

Tražimo profesionalne, komunikativne, motivisane, entuzijastične, proaktivne osobe, koje su spremne raditi u timu!

Na osnovu ukazanih potreba, CPCD raspisuje oglase za prijem u radni odnos na određeno vrijeme:

 1. Menadžer/ica projekta  (1 izvršitelj/ka)

Menadžeri/ica projeka direktno je odgovoran/na za upravljanje cijelim programom te vođenje tima. Direktno komunicira sa direktoricom, menadžericom finansija i menadžericom programa kao i sa drugim projektnim osobljem, kako bi u skladu sa internim programskim i finansijskim procedurama, zahtjevima donatora i pozitivnim zakonskim propisima procesuirao/la programsko i finansijsko poslovanje u okviru projekta.

Pored opštih zakonskih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati/kandidatkinje trebaju ispunjavati i posebne uslove:

 • Univerzitetska diploma (poželjno fakultet društvenog smjera)
 • Najmanje 5 godine iskustva u radu u nevladinim organizacijama na poslovima upravljanja projektima
 • Odlična jezička pismenost na B/H/S jezicima
 • Odlična pisana i usmena komunikacija
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika u pismu i govoru
 • Aktivno poznavanje rada na računaru, posebno MS Windows, MS Office (sa fokusom na napredno poznavanje korištenja programa Excel i Word), internet pretraživanja i e-mail komunikacije

Lični pristup poslu:   

 • Posvećenost dosezanju organizacijskih ali i projektnih ciljeva
 • Samostalnost u radu, sposobnost donošenja odluka i upravljanja pripremom, implementacijom i evaluacijom aktivnosti
 • Analiza i sinteza su osnovni pristupi u svakom zadatku
 • Ljudi su ključan faktor za uspješnog svakog tima
 • Preciznost i tačnost u radu sa naglaskom na detalje
 • Proaktivnost, inovativnost,  strateška orijentiranost i komunikativnost
 • Poštivanje rokova i efikasno upravljanje vremenom
 • Fleksibilnost i prilagodljivost svim poslovnim izazovima
 • Spremnost na putovanja i rad na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine
 • Opredjeljenost prema timskom radu
 • Spremnost za rad u dinamičnom okruženju

2. Menadžer/ica grantova  (1 izvršitelj/ka)

Menadžeri/ica grantova direktno je odgovoran/na za upravljanje cijelim programom dodjele  i praćenja grantova, što uključčuje i vođenje tima za ovu projektnu oblast. Direktno komunicira sa direktoricom, menadžericom finansija i menadžericom projekta kao i sa drugim projektnim osobljem, kako bi u skladu sa internim finansijskim procedurama, zahtjevima donatora i pozitivnim zakonskim propisima procesuirao/la finansijsko poslovanje u okviru projekta.

Pored opštih zakonskih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati/kandidatkinje trebaju ispunjavati i posebne uslove:

 • Univerzitetska diploma (poželjno Ekonomski fakultet)
 • Poželjno poznavanje programa Quicken
 • Najmanje 5 godine iskustva u radu u nevladinim organizacijama na dodjeli i praćenju grantova, poželjno iskustvo u istim ili sličnim poslovima u regiji Zapadnog Balkana
 • Odlična jezička pismenost na B/H/S jezicima
 • Odlična pisana i usmena komunikacija
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika u pismu i govoru
 • Aktivno poznavanje rada na računaru, posebno MS Windows, MS Office (sa fokusom na napredno poznavanje korištenja programa Excel i Word), internet pretraživanja i e-mail komunikacije

Lični pristup poslu:   

 • Preciznost i tačnost u radu sa naglaskom na detalje
 • Sposobnost samostalnog  izvršenja zadataka od početka do kraja procesa
 • Proaktivnost, inovativnost usmjerena ka rješavanju izazovnih situacija
 • Poštivanje rokova i efikasno upravljanje vremenom
 • Fleksibilnost i prilagodljivost svim poslovnim izazovima
 • Spremnost na putovanja i rad na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine i zemalja regije Zapadnog Balkana
 • Opredjeljenost prema timskom radu
 • Spremnost za rad u dinamičnom okruženju

3. Službenik/ca za grantove (1 izvršitelj/ka)

Službenik/ca za grantove  je odgovoran/na za planiranje i implementaciju jedne komponente projekta koja se tiče dodjele i praćenja implementacije grantova drugim organizacijama. Direktno komunicira sa projektnom menadžericom, drugim projektnim osobljem, partnerima i organizacijama civilnog društva. Projektnoj menadžerici osigurava tačne, pravovremene i pravilno dokumentirane aktivnosti i isporuku rezultata unutar zadatog programskog portfolia.

Pored opštih zakonskih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati/kandidatkinje trebaju ispunjavati i posebne uslove: 

 • Univerzitetska diploma  (poželjno)
 • Najmanje 3 godine iskustva u radu u nevladinim organizacijama, ili javnom sektoru i vladinim tijelima, na razvojnim projektima u okviru kojih je bio/bila zadužena za dodjelju i praćenje grantova
 • Vozačka dozvola B kategorije i iskustvo
 • Odlična jezička pismenost na B/H/S jezicima
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika u pismu i govoru
 • Aktivno poznavanje rada na računaru, posebno MS Windows, MS Office, internet pretraživanja i e-mail komunikacije

Lični pristup poslu:   

 • Samostalnost u radu, sposobnost donošenja odluka i upravljanja pripremom, implementacijom i evaluacijom aktivnosti
 • Spremnost na putovanja i rad na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine i zemalja Zapadnog Balkana
 • Sposobnost samostalnog  izvršenja zadataka od početka do kraja procesa
 • Proaktivan pristup, strateška orijentiranost i komunikativnost
 • Spremnost za samostalan rad ali i rad u timu
 • Proaktivnost i inovativnost

4. Projektni/a službenik/ica (2 izvršitelja/ke)

Projektni/a službenik/ca direktno je odgovoran/na za planiranje i implementaciju jedne komponente projekta. Direktno komunicira sa projektnom menadžericom, drugim projektnim osobljem, partnerima i organizacijama civilnog društva. Projektnoj menadžerici osigurava tačne, pravovremene i pravilno dokumentirane aktivnosti i isporuku rezultata unutar zadatog programskog portfolia.

Pored opštih zakonskih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati/kandidatkinje trebaju ispunjavati i posebne uslove: 

 • Univerzitetska diploma (poželjno)
 • Najmanje 3 godine iskustva u radu u nevladinim organizacijama, ili javnom sektoru i vladinim tijelima, na razvojnim projektima usmjerenim na civilno društvo
 • Vozačka dozvola B kategorije i iskustvo
 • Odlična jezička pismenost na B/H/S jezicima
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika u pismu i govoru
 • Aktivno poznavanje rada na računaru, posebno MS Windows, MS Office, internet pretraživanja i e-mail komunikacije
 • Poznavanje principa digitalnog marketinga će se smatrati prednošću

Lični pristup poslu:    

 • Samostalnost u radu, sposobnost donošenja odluka i upravljanja pripremom, implementacijom i evaluacijom aktivnosti
 • Spremnost na putovanja i rad na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine i  zemalja Zapadnog Balkana
 • Proaktivan pristup, strateška orijentiranost i komunikativnost
 • Spremnost za samostalan rad ali i rad u timu
 • Proaktivnost i inovativnost

Sva radna mjesta su u Sarajevu.

Očekivani period trajanja ugovora je do decembra 2023. godine,  sa mogućnošću produženja.

Motivaciono pismo i CV (sa minimalno 3 reference/kontakti prethodnih poslodavaca) je potrebno poslati putem emaila na [email protected] najkasnije do petka  10.12.2021. godine do 17:00. U naslovu emaila obavezno naznačiti poziciju za koju se prijavljujete.

Kandidati/kinje čija aplikacija bude odobrana za drugi krug selekcije će biti obaviješteni o datumu, mjestu i vremenu održavanja intervjua.

X