Zagovaračke i promo kampanje

SMART Resursni centar koji djeluje u okviru Centra za promociju civilnog društva posjeduje bogato iskustvo u osmišljavanju, planiranju i implementaciji zagovaračkih i promotivnih kampanja usmjerenih na mobilizaciju, uključivanje i podizanje svijesti građana i građanki. Naša snaga je što i sami više od dvije decenije pripremamo i implementiramo zagovaračke kampanje. Ako želite uspješnu, kvalitetnu i upečatljivu zagovaračku kampanju – na pravoj ste adresi.
Naš tim nudi kreativna i idejna rješenja, osmišljava plan kampanje u skladu sa vašim kapacitetima, a nudimo i sveobuhvatnu uslugu razvoja ideje, planiranja, implementacije i evaluacije na način da vaš stres i angažiranost budi dio prošlosti, a uspjeh i ponos na ostvarene rezultate dio budućnosti.

Nudimo:

 • Razvoj ideje i kreiranje plana zagovaračke kampanje
  Od klijenata očekujemo da postave očekivanja, rokove i uslove rada a sve ostalo je naša briga. Tim iskusnih, mladih i kreativnih ljudi se svakom zadatku potpuno posveti, da svoj maksimum kako bi rezultati bili što bolji, a efekti vidljiviji. Usluga razvoj ideje i kreiranje plana zagovaračke kampanje obuhvata:
  o participativno kreiranje ideje, ciljeva, očekivanih rezltata
  o kreiranje ključnih poruka i alata komuniciranja
  o kreiranje plana kampanje sa akcionim planom
  o kreiranje komunikacijske strategije i plana komuniciranja
  o kreiranje plana monitoringa i evaluacije
 • Implementacija zagovaračke kampanje
  Veliki broj naših klijenata se odluči za integriranu uslugu koja obuhvaa sve aspekte razvoja ideje i kreiranja plana zagovaračke kampanje, implementacije kampanje uključujući i medijsku promociju i monitoring i evaluaciju. Osim gore nabrojanih usluga razvoja ideje i kreiranja plana nudimo:
  o Komunikaciju sa institiucijom prema kojoj je usmjereno zagovaranje
  o Implementaciju svih aspekata plana od ključnih događaja, okruglih stolova, medijskih istupa, sastanaka, uličnih akcija, potestnih šetnji i sl.
  o Kreiranje vizuelnog identitea, promotivnih materijala koji uključuju štampani, audio, video, multimedijalni materijal
  o Komuniciju sa ključnim medijima, osiguranje adekvatne medijske pokrivenosti kampanje
  o Uključivanje javnih ličnosti, influensera i promotora ideje zagovaranja
  o Monitoring i evaluaciju rezultata

Zašto izabrati nas?

 • Imamo tim iskusnih i mladih ljudi, kada se iskustvo i kreativnost sretnu nastaju najbolje zagovaračke kampanje;
 • Imamo uspostavljenu saradnju sa više od 60 medija u BiH;
 • Imamo razvijenu mrežu partnera/ki koja je važan aspekt kvalitetne pripreme i implementacije svake zagovaračke kampanje;
 • Imamo uspostavljenu saradnju sa velikim brojem lokalnih, kantonalnih, entitetskih i državnih institucija;
 • Svakoj kampanji pristupamo odgovorno, detaljno, vodeći računa o svim prilikama i prijetnjama ali i mogućim saveznicima;
 • Prepoznatljivi smo po odgovornom i profesionalnom pristupi i uvijek poštujemo rokove.

Neki od naših klijenata su:, UNDP, UNFPA, Američka ambasada, UDAS BiH i sl.

Rado ćemo vam se predstaviti na sastanku ili pružiti više informacija putem maila: [email protected]

Besplatno: Priručnik za zagovaračke kampanje

X