Zaštita građanskog prostora – Regionalni centar za razvoj civilnog društva

Projekat ima za cilj uspostaviti regionalnu saradnju i uvezati OCD koja će doprinijeti unapređenju i dijeljenju znanja i inovacija kroz promociju demokratije i podrške razvoju civilnog društva, osnažujući ih u inovativnim pristupima poticajnog okruženja i razvoju praksi odgovornosti na Zapadnom Balkanu dugoročno.
Posebni ciljevi programa su:
• doprinijeti poticajnom okruženju za razvoj civilnog društva koje OCD omogućava da budu uticajni akteri u društvu,
• podržati efikasne, transparentne i odgovorne OCD koje doprinose zaštiti građanskog prostora, i
• jačati regionalnu saradnju za promociju građanskog prostora kroz Centar za razvoj civilnog društva.
Projekat finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida), a provodi ga Balkanska mreža za razvoj civilnog društva (BCSDN) u saradnji sa organizacijama Zapadnog Balkana iz šest zemalja: Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Sjeverne Makedonija, Crne Gore i Srbije.
Centar za promociju civilnog društva (CPCD) kao predstavnik BiH na ovom projektu kroz partnerski ugovor aktivno učestvuje kroz dvije ključne uloge:

Partner u istraživanju

CPCD učestvuje u provedbi istraživanja i izradi izvještaja o razvoju civilnog društva, posebno u pogledu omogućavanja poticajnog okruženja i odgovornosti OCD-a u BiH. Matrica praćenja razvoja OCD je godišnji izvještaj kojeg za BiH kreira CPCD na osnovu kvalitativnih i kvantitativnih metoda prikupljanja i ažuriranja podataka. Također, CPCD učestvuje u razvoju zajedničke metodologije i pripremi Izvještaja o odgovornosti i transparentnosti OCD u BiH.

Član Radne grupe za centar za razvoj civilnog društva

Civilno društvo u regionu, naše zainteresirane strane i biračke jedinice mogu očekivati redovno praćenje poticajnog okruženja, poboljšanu upotrebu i promociju najboljih praksi odgovornosti organizacija civilnog društva u regionu, kao i šemu grantova koja bi proširila ove napore na organizacije civilnog društva u regionu. Raspored grantova ima komponentu grantova za više zemalja, ad-hoc grantove za podršku, usmjerene na podršku OCD-ima u hitnim slučajevima ili njihovim inovativnim akcijama putem stručnih misija i podržavanjem njihovih regionalnih okupljanja/radionica/akcija u zajednici i sl.
CPCD učestvuje u direktnoj analizi aplikacija za grantove te su predstavnici/e CPCD-a ujedno i lokalni monitoring službenici/e koji/e realizuju prvi stepen provjere narativnih i finansijskih izvještaja organizacija dobitnica regionalnog ili ad-hoc granta. U ovom segmentu, CPCD daje svoju punu podršku organizacijama u provedbi projektih aktivnosti kroz superviziju i konsultacije kao i izradu izvještaja. Također, CPCD u saradnji s BCSDN radi kontinuirano na promociji poziva na dodjelu grantova i podržavanju organizacija u izradi i dopuni aplikacija za dodjelu grantova.

X