SMART Centar

SMART CENTAR ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH

Januar

20Jan17:00FeaturedAKADEMIJA IZRADE EU PROJEKATA2000,00 KM

ŠTA KAŽU KORISNICI O SMART EDUKACIJAMA?

 • Drago mi je da u Bosni i Hercegovini raste osviještenost o mogućnostima koja nam se nude putem EU fondova, a dokaz tome je i Akademija koju organizira CPCD. Akademija je jedinstvena ovog tipa u našoj državi, s obzirom da nudi program koji je sveobuhvatan, detaljan i u trajanju od nekoliko mjeseci te polaznici zaista mogu da usvoje neophodno znanje. Polaznicima je omogućena trenutna primjena stečenog znanja, zahvaljujući brojnim praktičnim i aktuelnim primjerima koji se obrađuju tokom nastave (više…)
 • Projektna akademija CPCD-a je najbolji edukativni program putem kojeg sam unaprijedio svoja znanja i vještine potrebne za izradu i upravljanje EU projektima. Samo učešće na Akademiji je poboljšalo moju produktivnost, te povećalo procenat dobijenih projekata koje sam aplicirao. Učešće na edukacijama bih preporučio posebno kolegama i kolegicama iz nevladinog sektora, ali posebno i predstavnicima javnih institucija i ustanova, te svim pojedincima koji žele da unaprijede rad svojih preduzeća.

  Adnan Mević
  Fondacija Muharem Berbić
 • Akademija izrade EU projekata je bila jedna od najboljih životnih investicija, jer mi je otvorila brojne mogućnosti na tržištu rada, a sve zah valjujući najtraženijoj kompetenciji danas koju sam upravo stekao na ovoj Akademiji. Teorija, protkana praktičnim radom se pokazala kao odlična metodologija da steknem potrebno znanje i vještine u razvoju cjelokupnog projektnog prijedloga. Dodatni benefit ove Akademije je umrežavanje s ostalim polaznicima/polaznicama, ali i s predavačima/predavačicama koji/e imaju ogromno iskustvo, te je svaki savjet itekako dobrodošao.
  Amel Petrović
  Centar za promociju civilnog društva
 • Iako sa m im ala prethodno iskustvo u radu sa EU projektima, Akademija za izradu EU projekata u CPCD omogućila mi je da unaprijedim svoje kompetencije i b udem u toku sa novim pravilima, procedurama i smjernicama za pripremu projekata. Osim stečenih komeptencija, meni kao konsultantici, znači da imam akreditovan certifikat koji to potvrđuje i otvara druga vrata konsultantskih angažmana. Iznimno mi važno što sa m imala priliku razmijeniti iskustva, mišljenja i ideje sa drugim polaznici,a  a čija raznolikost ostaje zapamćenja zajedno sa zalaganjem osoblja CPCD da nam prenese svoja iskustva i zapažanja stečena tokom svog dugogodišnjeg rada na EU projektima. Pozitivan duh svih i ugodna radna atmosfera tokom obuke, animirala me je da se u narednom periodu nastavim kretati putem koji trasiraju EU projekti, a čiji je dijapazon zaista širok
  Dragana Kosorić
  konsultantica
X