PUBLIKACIJE

02/05/2024

Priručnik za implementaciju Certifikacijskog mehanizma Ekoškole

02/21/2023

Indeks održivosti OCD u BiH za 2021. godinu

01/26/2023

Crafty analiza okruženja za obrtništvo u Federaciji BiH

01/13/2023

Preporuke za poboljšanje efikasnosti razvojne pomoći u Bosni i Hercegovini

Civilka je novo mjesto društvenog dijaloga, gdje skup relevatnihaktera iz raznih sektora na otvoren i hrabar način propituje najosjetljivija i najvažnija pitanja vezana za razvoj i […]
12/05/2022

Crafty hodogram za registraciju obrta

11/29/2022

Rodno odgovorno budžetiranje u Tuzli: monitoring aktivnosti

11/18/2022

Budžet za građane institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH

10/06/2022

Menstrualno siromaštvo i upravljanje menstrualnom higijenom (Općina Stari Grad Sarajevo)

10/06/2022

Rodno odgovorno budžetiranje u Konjicu

10/06/2022

(Ne)zaposlena žena – razvoj rodno odgovornog budžetiranja u oblasti rada i zapošljavanja (Općina Novo Sarajevo)

08/08/2022

Rodna ravnopravnost u Gradu Tuzla s akcentom na rodno odgovorno budžetiranje

08/08/2022

Rodno odgovorno budžetiranje u Opštini Bratunac

X