PUBLIKACIJE

09/07/2021

Istraživanje o ekonomskim pritiscima na medije u BiH

Autorica: Prof.dr. Lejla TurčiloIzdavač: Centar za promociju civilnog društva (CPCD)Za izdavača: Aida Daguda, direktoricaGodina: 2021.
08/02/2021

Mini eko rječnik

Autori/ce: Belma Nahić i David Pajić Ekorječnik nastao je kao interna publikacija kampanje Ekopismenost u sklopu Druge CAT Digitalne akademije koja se realizirala uz podršku programa […]
06/18/2021

Mapiranje medijskih web portala u Bosni i Hercegovini

Autor: Prof. dr. Enes Osmančević sa svojim istraživačkim timom Izdavač: Centar za promociju civilnog društva (CPCD) Za izdavača: Aida Daguda, direktorica Godina: 2021.
06/18/2021

Monitoring Matrix on Enabling Environment for Civil Society Development in BiH

Publisher: Aida Daguda Project: Balkan Civil Society Acquis – Strengthening the Advocacy and Monitoring Potential and Capacities of CSOs Year: 2019 Available in English only
06/18/2021

Monitoring Matrix on Enabling Environment for Civil Society Development in BiH

Publisher: Aida Daguda Project: Balkan Civil Society Acquis – Strengthening the Advocacy and Monitoring Potential and Capacities of CSOs Year: 2016 Available in English only
06/18/2021

Monitoring Matrix on Enabling Environment for Civil Society Development

Publisher: Aida Daguda Project: Balkan Civil Society Acquis – Strengthening the Advocacy and Monitoring Potential and Capacities of CSOs Year: 2014 Available in English only
06/18/2021

Izvještaj o poticajnom okruženju za razvoj civilnog društva u BiH

Izdavač: Centar za promociju civilnog društva (CPCD) Za izdavača: Aida Daguda, direktorica CPCD Godina: 2015.
03/08/2021

Kako koristiti novu tehnologiju u nastavnom procesu

Izdavač: Centar za promociju civilnog društva Autori teksta EduIT: Edin Smajić, Adin Begić, Aida Alić Godina: 2020
03/08/2021

Permakulturni pristup mini jestivim vrtovima sa 40 kultura: Bukvar za početnike/ce

Izdavač: Centar za promociju civilnog društva Autori teksta EkoDizajn doo: Sanja Đermanović, Muhamed Garib, Maid Maksumić, Dragan Brković, Alisa Hadžiabulić Godina: 2020
03/08/2021

Permakulturni pristup pripremi balkona, terase ili dvorišne gredice za mini jestivi vrt

Izdavač: Centar za promociju civilnog društva. Autori teksta EkoDizajn doo: Sanja Đermanović, Muhamed Garib, Maid Maksumić, Dragan Brković, Alisa Hadžiabulić Godina: 2020.
01/24/2021

Priručnik za zagovaračke kampanje prema kompanijama

2020.Prof. dr. Samir Lemeš i Dajana Cvjetković
07/18/2019

Indeks održivosti organizacija civilnog društva za 2018. godinu – Bosna i Hercegovina

2019 Centar za promociju civilnog drustva
X