AKTUELNI PROJEKTI

08/15/2023

AveAgri

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) provodi projekat pod nazivom AveAgri – Unapređenje prilika za zapošljavanja žena kroz saradnju malih poljoprivrednih poduzeća u vlasništvu žena u […]
11/01/2022

Gender Budget Watchdog Network II

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) provodi četverogodišnji projekat (2022. – 2026.) pod nazivom Jačanje transparentnosti i odgovornosti za rodnu ravnopravnost na Zapadnom Balkanu i Moldaviji, […]
10/31/2022

Profesionalizacija centara za obrazovanje odraslih u Evropi

Period: 2022. godina Cilj: Profesionalizirati centre za obrazovanje odraslih u Evropi Centar za promociju civilnog društva (CPCD) je organizacija sa dvodecenijskim iskustvom u oblasti jačanja kapaciteta […]
10/31/2022

Borba protiv nezakonitih tokova novca na Zapadnom Balkanu

Implementator: Human Security Collective u saradnji s organizacijama zemalja Zapadnog Balkana Period: 2022-2023 Cilj: Razviti kapacitete mreža nevladinih organizacija da se uključe u diskusiju o sprečavanju […]

ZAVRŠENI PROJEKTI

01/17/2022

Stvaranje povoljnijeg okruženja za ponovnu upotrebu oduzete imovine u društvene svrhe kroz sudjelovanje civilnog društva u BiH

Projekat podrazumijeva sveobuhvatan pristup u pružanju podrške cjelokupnom ciklusu povrata imovine: (1) finansijsku istragu, zapljenu i konfiskaciju imovine; (2) upravljanje imovinom; (3) ponovnu upotrebu imovine.
08/12/2021

CRAFTY

KONTEKST Kreativni rad, posebice izrade rukotvorina, sve je prisutniji na tržištu u Bosni i Hercegovini (najčešće među ženama). Projekat CRAFTY kojeg implementira Centar za promociju civilnog […]
07/01/2021

Utjecaj COVID-19 na civilno društvo u BiH

„Utjecaj COVID-19 na civilno društvo u BiH“ je naziv jednogodišnjeg projekta kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva uz finansijsku podršku The Balkan Trust for Democracy […]
03/19/2021

Program osnaživanja nezavisnih medija (IMEP)

Program osnaživanja nezavisnih medija (IMEP) je USAID-ov petogodišnji program koji implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD). IMEP podržava nezavisnost medija i slobodu izražavanja u Bosni i Hercegovini.
X