Blog

28/02/2021

Uloga volontiranja u razvoju civilnog društva u BiH

Šta je to civilno društvo? Zašto je bitan razvoj civilnog društva za BiH? Od 1980-ih, pojam „civilno društvo“ razvio se iz slogana koji su koristili opozicioni […]
15/02/2021

CPCD BLOG: Hoću da znam, da se pitam, da budem aktivan građanin!

Na demokratiju i na učešće građana u javnim procesima ne trebamo gledati samo kroz pravo i obavezu učešća u demokratskim izborim, tj. pravo da biramo i […]
25/01/2021

CPCD BLOG: 5 zanimljivih činjenica o nevladinom sektoru u FBiH

Ovo vjerovatno niste znali do sada! Brojke su čudo! Volim uredno poredane redove i kolone brojeva, daju mi osjećaj poretka i mira u univerzumu. Vidim da […]
X