Blog

29/04/2021

Ko je Kameni spavač u priči?

Najrazvijeniji kapaciteti organizacija su u oblasti upravljanja organizacijom, što je potvrda posvećenosti članova/ica i osoblja da izvršavaju misiju i viziju zbog koje je organizacija i nastala.
14/04/2021

Paket aranžmani za aktivno građanstvo

Glasaš? Volontiraš? Brineš o prirodi? Saznaj zašto to nije dovoljno za razvoj boljeg demokratskog društva (jer, uvijek možeš još - bolje, raznovrsnije, aktivnije, odgovornije)!
07/03/2021

7 vještina potrebnih svakom/oj organizatoru/ici događaja u svijetu koronavirusa

Ako planirate organizovati događaj u narednom periodu, provjerite da li i vi posjedujete ovih 7 vještina koje su potrebne svakom organizatoru/ici događaja u svijetu koronavirusa.
28/02/2021

Uloga volontiranja u razvoju civilnog društva u BiH

Šta je to civilno društvo? Zašto je bitan razvoj civilnog društva za BiH?
15/02/2021

Hoću da znam, da se pitam, da budem aktivan građanin!

Na demokratiju i na učešće građana u javnim procesima ne trebamo gledati samo kroz pravo i obavezu učešća u demokratskim izborima, tj. pravo da biramo i budemo izabrani.
X