civilnodrustvo

05/24/2021

Sloboda medija u Bosni i Hercegovini – od kreiranja do odbrane istine

Gotovo da ne postoji ni jedna oblast, koja nije potpuno otvorena za različita razmatranja, kritike i pohvale.
04/14/2021

Pregovori o izmjenama Ustava i Izbornog zakona BiH zahtijevaju transparentnost i učešće civilnog društva

Inicijativa za monitoring evropskih integracija poziva da se pregovori o izmjenama Ustava i Izbornog zakona BiH vrate u institucije sistema.
03/29/2021

Sat kodiranja

Sat kodiranja ili Hour of Code je globalna edukativna akcija američke neprofitne organizacije CODE.ORG namijenjena sticanju prvih programerskih iskustava, pokrenuta sa ciljem demistifikacije informatike i programiranja […]
03/18/2021

CPCD zapošljava projektnog/u službenika/cu za kampanju

CPCD zapošljava projektnog/u skužbenika/cu na USAID-ovom Programu osnaživanja nezavisnih medija (IMEP).
01/08/2021

mentoRING

mentoRING promovira žensku solidarnost i predstavlja novu vrstu društvenog angažmana žena BiH. Program ima za cilj da poveže žene kojima treba podrška u razvoju karijere sa […]
X