civilnodrustvo

14/04/2021

Pregovori o izmjenama Ustava i Izbornog zakona BiH zahtijevaju transparentnost i učešće civilnog društva

Inicijativa za monitoring evropskih integracija poziva da se pregovori o izmjenama Ustava i Izbornog zakona BiH vrate u institucije sistema.
29/03/2021

Sat kodiranja

Sat kodiranja ili Hour of Code je globalna edukativna akcija američke neprofitne organizacije CODE.ORG namijenjena sticanju prvih programerskih iskustava, pokrenuta sa ciljem demistifikacije informatike i programiranja […]
18/03/2021

CPCD zapošljava projektnog/u službenika/cu za kampanju

CPCD zapošljava projektnog/u skužbenika/cu na USAID-ovom Programu osnaživanja nezavisnih medija (IMEP).
08/01/2021

mentoRING

mentoRING promovira žensku solidarnost i predstavlja novu vrstu društvenog angažmana žena BiH. Program ima za cilj da poveže žene kojima treba podrška u razvoju karijere sa […]
18/07/2020

CPCD Godišnji izvještaj 2017.

X