Počele su konsultacije o Prednacrtu Zakona o slobodi pristupa infomacijama BiH

X