Trezor bh. inovacija je projekat kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Islamska razvojna banka.

Cilj ovog projekta jeste provesti mlade ljude kroz proces inovacija, ohrabriti ih da istražuju mogućnosti i osnažiti da otkriju nove načine za poboljšanje života zajednice.

BiH je zemlja koja, nažalost, najmanje ulaže u istraživanje i razvoj među državama Zapadnog Balkana. Prema statističkim podacima, BiH u inovacije ulaže 0,2 posto BDP-a u BiH, dok EU ulaže 2,4 posto. Vodeći ekonomski stručnjaci ističu da je više od 50 posto rasta BDP-a u razvijenim ekonomijama rezultat rasta inovacija.

Projekat je zasnovan na sljedećim aktivnostima:

Edukacija iz oblasti patentiranja

Uključenost i proaktivnost mladih kao i promocija i afirmacija inovatorstva i tehničke kulture će se ostvariti kroz motivacione radionice i 6-dnevni trening koji će biti jedna od ključnih aktivnosti kako bi se mladi inovatori/ce upoznali sa cijelim procesom patentiranja. Formalno obrazovanje omogućuje nam analizu, ali inovacija zahtijeva sintezu i analizu, kao i interakciju. Postupak zaštite patenta vrlo je dug i složen postupak koji zahtijeva puno ulaganja i novca. Unajmljivanje patentnog odvjetnika koji će ispuniti patentnu prijavu za pojedinca, pa čak i za neke firme je luksuz. Inovatori često samostalno ispunjavaju prijavu patenta bez prethodnog znanja i informacija, što njihovoj inovaciji može naštetiti samo ako ima potencijala za to patentiranje. Osim toga, inovatori često misle da su kreirali patent, na koji troše mnogo novca, a na kraju utvrde da njihova inovacija zapravo nema patentna svojstva.

Edukacija iz oblasti patentiranja

Kako bi na adekvatan način imali jedno sveobuhvatno mjesto koje će sadržavati sve potrebne informacije vezane za patentiranje, profile inovatora/ica, njihove nagrade i druge korisne informacije, kreirat ćemo jednu jedinstvenu web platformu, a koju će po završetku projekta voditi Asocijacija inovatora Bosne i Hercegovine.

Grantovi za patentiranje i kreiranje prototipa

CPCD je kreirao grant shemu koju smo nazvali  Brainnovators Grant Scheme (BGS) – ova aktivnost će se odnositi na odabir aplikacija koje najviše odgovaraju zahtjevima poziva za prijavu u okviru različitih grant linija. U okviru ove grant scheme postoje sljedeće linije.

  • Grantovi za konsenzualni patent
  • Grantovi za potpuno ispitivanje
  • Grantovi za međunarodnu zaštitu PCT
  • Grantovi za testiranje i kreiranje prototipa
  • Ekspertske usluge u procesu patentiranja

Za grantove su planirana sredstva u iznosu od 54.560 USD.

Jačanje kapaciteta Asocijacije inovatora Bosne i Hercegovine

Asocijacija inovatora BiH ima preko 400 članova koji se mogu pohvaliti učešćem na oko dvije stotine svjetskih izložbi i osvajanjem oko 1.400 medalja, od toga oko 280 zlatnih. Uprkos tome, podrška inovatorima nije na zadovoljavajućem nivou.
Razvoj kapaciteta AIBIH presudan je za njihov daljnji razvoj i opstanak. CPCD je poznat po stručnosti u području razvoja organizacijskih kapaciteta OCD-a, kojima će se koristiti prvo skeniranje trenutne situacije organizacije u različitim aspektima (HR, prikupljanje sredstava, strateško planiranje,
financijsko upravljanje, komunikacija itd.), a zatim će se održati sesije i smjernice u cilju razvoja planova organizacije. Kao rezultat, Asocijacija će razviti svoj strateški plan i ažurirat će postojeće procedure.

Projekat će uključiti različite interesne grupe – organizacije civilnog društva , medije, građane i građanke (posebno mlade), preduzeća, osnovne i srednje škole,  institucije vlasti. Posebna pažnja biće usmjerena na pitanja kojima je potreban multidisciplinarni i inkluzivni pristup – poput siromaštva,  sprečavanja konflikta, ljudskih prava, te odnosa rodne ravnopravnosti i okoliša.

O Centru za promociju civilnog društva

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) je domaća organizacija osnovana 1996. godine.

Od svog nastanka do danas CPCD se etablirao kao organizacija koja uz saradnju sa internacionalnim donatorima, u pet zemalja regiona radi distribuciju i monitoring grantova i programa jačanja kapaciteta. Dvodecenijsko iskustvo u radu sa organizacijama i zagovaranju, CPCD izdvaja kao organizaciju koja njeguje partnerski, sistematičan, inovativan i transparentan pristup radu.

Do sada je CPCD pružio savjetodavnu, ekspertsku, obrazovnu i finansijsku podršku za više od 1000 organizacija, edukacijama je obuhvatio više od 200.000 osoba, inicirao je kreiranje i usvajanje Sporazuma između Vijeća ministara i organizacija civilnog društva, osigurao usvajanje Sporazuma u 80 općina/opština, te podijelio više od 400 grantova.

O donatoru Islamska razvojna banka (IsDB)

Islamska razvojna banka (IsDB) je multilateralna razvojna banka (MDB). Banka radi na poboljšanju života ljudi promičući socijalni i ekonomski razvoj u 57 zemalja članica na četiri kontinenta i muslimanskim zajednicama širom svijeta.

Kako bi podržali stvaranje novih inovativnih rješenja temeljenih na tehnologiji, IsDB Science, Odjel za znanost, tehnologiju i inovacije osnovao je Transform Fund u iznosu od 500 miliona američkih dolara i uspostavio internet platformu “Engage” i crowdfunding platformu “Innovate”. Tri inovativna alata osmišljena su radi stvaranja globalnog inovacijskog ekosistema za angažiranje i povezivanje inovatora, investitora, akademskih radnika, start-upova i filantropa za rješavanje najvažnijih razvojnih izazova u zemljama u razvoju i stvaranje prilika za tržište i financiranje.

Melisa Tolja
Melisa Tolja
STRUČNJAK ZA DIGITALNI MARKETING. Digital2.ba
X