Projekti

08/15/2023

AveAgri

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) provodi projekat pod nazivom AveAgri – Unapređenje prilika za zapošljavanja žena kroz saradnju malih poljoprivrednih poduzeća u vlasništvu žena u […]
11/01/2022

Gender Budget Watchdog Network II

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) provodi četverogodišnji projekat (2022. – 2026.) pod nazivom Jačanje transparentnosti i odgovornosti za rodnu ravnopravnost na Zapadnom Balkanu i Moldaviji, […]
10/31/2022

Profesionalizacija centara za obrazovanje odraslih u Evropi

Period: 2022. godina Cilj: Profesionalizirati centre za obrazovanje odraslih u Evropi Centar za promociju civilnog društva (CPCD) je organizacija sa dvodecenijskim iskustvom u oblasti jačanja kapaciteta […]
10/31/2022

Borba protiv nezakonitih tokova novca na Zapadnom Balkanu

Implementator: Human Security Collective u saradnji s organizacijama zemalja Zapadnog Balkana Period: 2022-2023 Cilj: Razviti kapacitete mreža nevladinih organizacija da se uključe u diskusiju o sprečavanju […]
09/27/2022

EU za lokalne zajednice

„EU za lokalne zajednice“ je projekat kojim želimo izravno potaknuti pozitivnu svijest građana kako bi postali dosljedni zagovornici procesa integracije u EU.
06/19/2022

E-Upoznajemo

„E-Upoznajemo“ je projekat kojim želimo izravno potaknuti pozitivnu evropsku svijest građana kako bi postali dosljedni zagovornici procesa integracije u EU za dobrobit svojih lokalnih zajednica.
02/17/2022

SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan

Glavni fokus projekta je distribucija više od 450 grantova, izgradnja kapaciteta OCD-a i kampanje, a sve se odnosi na dvije tematske oblasti: Sigurnost i stabilnost i Upravljanje, sa aspektom jake regionalne saradnje.
08/03/2021

Zaštita građanskog prostora – Regionalni centar za razvoj civilnog društva

Projekat ima za cilj uspostaviti regionalnu saradnju i uvezati OCD koja će doprinijeti unapređenju i dijeljenju znanja i inovacija kroz promociju demokratije i podrške razvoju civilnog […]
09/24/2019

Think Nature! Misli o prirodi!

„Misli o prirodi!“ trogodišnji je projekat kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska u iznosu od 3 miliona konvertibilnih maraka.
X