PUBLIKACIJE

08/08/2022

Indikator 5.c.1 Ciljeva održivog razvoja: Bosna i Hercegovina

04/06/2022

Procjena stanja poticajnog okruženja i kapaciteta civilnog društva regiona za proširenje u 2020. godini u skladu sa Smjernicama za podršku EU civilnom društvu za period od 2014. do 2020. godine

Projekat: Tehnička podrška organizacijama civilnog društva (EU TACSO 3) Zapadnog Balkana i Turske Autori izvještaja za BiH: Omir Tufo i Melika Šahinović
03/11/2022

Regulisanje finansiranja organizacija civilnog društva u FBiH iz javnih budžeta

Regulisanje finansiranja OCD iz javnih budžeta u FBiH je kompleksna oblast koja zahtijeva dodatna ulaganja u sistem koji će biti pravedniji, transparentnij i koji će odgovarati na potrebe civilnog društva.
03/03/2022

NOVO ISTRAŽIVANJE: UTICAJ COVID-19 NA CIVILNO DRUŠTVO U BIH 2020. GODINE

Izvještaj istraživanja Uticaj COVID-19 na civilno društvo u BiH 2020. godine Autor i istraživač: Zlatan Musić Izdavač: Centar za promociju civilnog društva Godina: 2021
11/24/2021

Monitoring Matrix on Enabling Environment for Civil Society Development in BiH

Publisher: Aida DagudaProject: Balkan Civil Society Acquis – Strengthening the Advocacy and Monitoring Potential and Capacities of CSOsYear: 2020Available in English only
11/11/2021

Indeks održivosti organizacija civilnog društva za 2020. godinu – Bosna i Hercegovina

2021 Centar za promociju civilnog drustva
09/07/2021

Istraživanje o ekonomskim pritiscima na medije u BiH

Autorica: Prof.dr. Lejla TurčiloIzdavač: Centar za promociju civilnog društva (CPCD)Za izdavača: Aida Daguda, direktoricaGodina: 2021.
08/02/2021

Mini eko rječnik

Autori/ce: Belma Nahić i David Pajić Ekorječnik nastao je kao interna publikacija kampanje Ekopismenost u sklopu Druge CAT Digitalne akademije koja se realizirala uz podršku programa […]
06/18/2021

Mapiranje medijskih web portala u Bosni i Hercegovini

Autor: Prof. dr. Enes Osmančević sa svojim istraživačkim timom Izdavač: Centar za promociju civilnog društva (CPCD) Za izdavača: Aida Daguda, direktorica Godina: 2021.
06/18/2021

Monitoring Matrix on Enabling Environment for Civil Society Development in BiH

Publisher: Aida Daguda Project: Balkan Civil Society Acquis – Strengthening the Advocacy and Monitoring Potential and Capacities of CSOs Year: 2019 Available in English only
06/18/2021

Monitoring Matrix on Enabling Environment for Civil Society Development in BiH

Publisher: Aida Daguda Project: Balkan Civil Society Acquis – Strengthening the Advocacy and Monitoring Potential and Capacities of CSOs Year: 2016 Available in English only
06/18/2021

Monitoring Matrix on Enabling Environment for Civil Society Development

Publisher: Aida Daguda Project: Balkan Civil Society Acquis – Strengthening the Advocacy and Monitoring Potential and Capacities of CSOs Year: 2014 Available in English only
X