09/07/2021

Istraživanje o ekonomskim pritiscima na medije u BiH

Autorica: Prof.dr. Lejla TurčiloIzdavač: Centar za promociju civilnog društva (CPCD)Za izdavača: Aida Daguda, direktoricaGodina: 2021.
08/02/2021

Mini eko rječnik

Autori/ce: Belma Nahić i David Pajić Ekorječnik nastao je kao interna publikacija kampanje Ekopismenost u sklopu Druge CAT Digitalne akademije koja se realizirala uz podršku programa […]
06/18/2021

Mapiranje medijskih web portala u Bosni i Hercegovini

Autor: Prof. dr. Enes Osmančević sa svojim istraživačkim timom Izdavač: Centar za promociju civilnog društva (CPCD) Za izdavača: Aida Daguda, direktorica Godina: 2021.
06/18/2021

Monitoring Matrix on Enabling Environment for Civil Society Development in BiH

Publisher: Aida Daguda Project: Balkan Civil Society Acquis – Strengthening the Advocacy and Monitoring Potential and Capacities of CSOs Year: 2019 Available in English only
06/18/2021

Monitoring Matrix on Enabling Environment for Civil Society Development in BiH

Publisher: Aida Daguda Project: Balkan Civil Society Acquis – Strengthening the Advocacy and Monitoring Potential and Capacities of CSOs Year: 2016 Available in English only
X