PUBLIKACIJE

06/18/2021

Izvještaj o poticajnom okruženju za razvoj civilnog društva u BiH

Izdavač: Centar za promociju civilnog društva (CPCD) Za izdavača: Aida Daguda, direktorica CPCD Godina: 2015.
03/08/2021

Kako koristiti novu tehnologiju u nastavnom procesu

Izdavač: Centar za promociju civilnog društva Autori teksta EduIT: Edin Smajić, Adin Begić, Aida Alić Godina: 2020
03/08/2021

Permakulturni pristup mini jestivim vrtovima sa 40 kultura: Bukvar za početnike/ce

Izdavač: Centar za promociju civilnog društva Autori teksta EkoDizajn doo: Sanja Đermanović, Muhamed Garib, Maid Maksumić, Dragan Brković, Alisa Hadžiabulić Godina: 2020
03/08/2021

Permakulturni pristup pripremi balkona, terase ili dvorišne gredice za mini jestivi vrt

Izdavač: Centar za promociju civilnog društva. Autori teksta EkoDizajn doo: Sanja Đermanović, Muhamed Garib, Maid Maksumić, Dragan Brković, Alisa Hadžiabulić Godina: 2020.
01/24/2021

Priručnik za zagovaračke kampanje prema kompanijama

2020.Prof. dr. Samir Lemeš i Dajana Cvjetković
07/18/2019

Indeks održivosti organizacija civilnog društva za 2018. godinu – Bosna i Hercegovina

2018 Centar za promociju civilnog drustva
07/18/2018

Priručnik za medije: Kako realizirati komunikacijsku i marketing strategiju

2018 eMedia Patch / ePicentar d.o.o.
01/29/2018

Indeks održivosti organizacija civilnog društva za 2017. godinu – Bosna i Hercegovina

2018.Centar za promociju civilnog društva
01/25/2017

Etički kodeks za organizacije civilnog društva u BiH

2017.Centar za promociju civilnog društva
01/29/2015

Perspektive i ključne prepreke saradnje između organizacija civilnog društva i poslovnog sektora u BiH

2015.Grupa autora
02/05/2014

Analiza – Učešće organizacija civilnog drustva u procesu donošenja odluka i politika

2014.Grupa autora
02/05/2014

Analiza – Poreski/fiskalni tretman organizacija civilnog društva i njihovih donatora

2014.Grupa autora
X