02/15/2023

Etički kodeks za OCD u BiH

Nevladin sektor je važan korektivni faktor u društvu, koji treba da ukazuje na razlike između deklarativnih vrijednosti i stvarnog ponašanja u oba druga sektora (vlasti i […]
03/29/2021

Sat kodiranja

Sat kodiranja ili Hour of Code je globalna edukativna akcija američke neprofitne organizacije CODE.ORG namijenjena sticanju prvih programerskih iskustava, pokrenuta sa ciljem demistifikacije informatike i programiranja […]
01/28/2021

Inicijativa za hitnu uspostavu institucionalnog mehanizma dijaloga i saradnje Vijeća ministara BiH sa civilnim društvom

Centar za promociju civilnog društva – CPCD pokreće online peticiju za podršku „Inicijativi za hitnu uspostavu institucionalnog mehanizma dijaloga i saradnje Vijeća ministara BiH sa civilnim društvom“ (Inicijativa).
01/28/2021

Inicijative o finansiranju organizacija civilnog društva iz budžeta

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) zajedno sa 71 partnerskom organizacijom civilnog društva (OCD) udruženom u koaliciju „Civilni dijalog“ i drugim OCD pokreću inicijative za uspostavljanje i poboljšanje procesa transparentnog, odgovornog i efektivnog korištenja javnih sredstava sa svrhom finansiranja aktivnosti OCD koje su u skladu sa participativno definisanim javnim interesom.
04/28/2014

Poplave 2014.

Maj 2014. godine donio je najobilnije padavine u posljednjih 120 godina i probleme trećini stanovništva naše zemlje. U nevjerici čekali su pomoć, dok su im voda i klizišta odnosili sav imetak.
07/10/2012

(CP)CD Arena

Do sada su održana tri događaja koja su otvorila debatu o pitanjima koja su trenutno aktuelna u bh. društvu.
X